top of page

Ekologická
stavba energetickej 

triedy A0

Vlastnosti a vybavenie

Projekt je charakteristický progresívnou

a veľmi úspornou konštrukciou a premysleným dispozičným riešením. Použitie kvalitných stavebných materiálov a moderných technológií radí domy do triedy energetickej hospodárnosti A0.

Vlastnosti

Vlastnosti stavby

Zakladanie na penovom skle,

ako tepelná a radónová izolácia pod základovou doskou. Výhoda je v konštrukcii bez tepelných mostov. 

 

Zistiť viac

Kvalitné okná s izolačným trojsklom 

s plastovým šesťkomorovým profilom okna s trojitým celoobvodovým tesnením

z kompozitného materiálu HIGH–TECH kompozit (RAU-FIPRO®) REHAU GENEO® Výplne otvorov budú dodávané lídrom na trhu, spoločnosťou FENESTRA.

Ponúkame možnosť výberu konštrukcie

medzi klasickou murovanou a modernými plnostennými drevenými panelmi na báze CLT.

Zistiť viac

kotol-plyn.webp

Systém vykurovania zabezpečuje  kvalitný nástenný plynový kondenzačný kotol. Možnosť opcie napojenia na tepelné čerpadlo pre ohrev úžitkovej vody ako aj samotné podlahové vykurovanie a chladenie domu.

Časť plochej strechy je koncipovaná ako vegetačná, čo je pri eko-stavbách velmi dôležitý aspekt. Vegetačné strechy tvoria hlavne v lete výborný tepelný izolant a vytváraju príjemnú klímu okolitého prostredia.

mineral-ins.webp

 Tepelný obal domu bez tepelného mosta vytvára materiál na prírodnej báze, minerálna vlna hrúbky 220 mm so špičkovou fasádnou povrchovou úpravou od renomovaného výrobcu CAPAROL.

Siete a vybavenie

Kompletne vybudovaná a skolaudovaná infraštruktúra čo predstavujé obrovskú výhodu pre bud. klientov pri užívaní nadobudnutej nehnuteľnosti - výstavba RD bude prebiehať kontinuálne ustupujúcim spôsobom bez použitia vybudovanej komunikácie , čím nedôjde výstavbou k jej zničeniu a prvý klienti a ďalší ju budú môcť využívať bez obmedzenia výstavbou

Obecný vodovod

 DN 110 vedený v chodníku. 

Vykurovanie

podlahové, napájané nástenným plynovým kondenzačným kotlom alebo tepelným čerpadlom podľa požiadavky klienta

Elektrická sieť

Elektrická NN sieť dostatočnej kapacity.

Splašková kanalizácia 

Splašková kanalizácia DN 300
vedená v komunikácii.

Optická sieť

Možnosť výberu z dvoch

poskytovateľov – Telekom, Antik

Zeleň

V celej lokalite bude oplotenie pozemkov formou strihaných živých plotov

Dažďová voda

Bude odvedená

do drenážnych šácht

Verejné osvetlenie

Verejné osvetlenie riešené 
pomocou úsporných LED žiaroviek

kamenica-ihrisko-1.png
Ihriská

V rámci rezidenčnej zóny bude destké
a multifunkčné ihrisko a priestor
pre športové aktivity.

Stupeň dokončenia

Domy sa odovzdávajú v stupni dokončenia "holodom" s nasledovným vybavením
typ domu
Zakladanie
drátkobetonová základová doska hrúbky 200 mm vystužená kari sieťkami na násype z penového skla
Obvodové nosné konštrukcie
obvodové nosné konštrukcie murované hr. 300mm so zateplením 150 – 180 mm formou prevetrávanej fasády s dreveným obkladom severským, sibirským drevom
obvodové nosné konštrukcie murované hr. 300mm so zateplením 150 – 180 mm a finálnou silikonovou omietkou bielej farby
Alternatíva: obvodová nosna konstrukcia z drevených CLT panelov so zateplením mineralnou vlnou hrúbky 220 mm 
Okná
plastový šesťkomorový profil okna s trojitým celoobvodovým tesnením je z kompozitného materiálu HIGH - TECH - príprava pre osadenie exterierových žalúzií
Strecha
strešná konštrukcia viazaná z dreveného krovu s tepelnou izol. hr.400mm ukončená plechovoú falcovanou krytinou antracitovej farby
železo-betónová strešná konštrukcia s tepelnou izol. hr.400mm ukončená zváranou foliou so štrkovým násypom
Pergola nad vstupom
vysutá OK pergola nad vstupom prekrytá sklom
Pergola nad terasou
príprava pre pergolu nad terasou
Priedomie
kompletne zrealizované vonkajšie spevnené plochy – chodník a garažové statie s terennými a sadovými úpravami
Vykurovanie
zdroj tepla - plynový kondenzačný kotol so zásobnikom teplej vody a slnečným kolektorom
napojenie na podlahové vykurovanie
príprava pre interierový krb
Interierové povrchy
vnútorné nenosné priečky –SDK
vnútorné sádrové omietky s hygienickou maľbou
SDK podhľady
podlaha ukončená poterom s podlahovým kúrenim
Sanita
WC s umývadlom a bateriou
Rozvody
hrubé rozvody ELI a ZTI
A
L
A
B
A
B
L
A
B
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
L
A
L
bottom of page