top of page

jún 2021

Stavebné povolenie pre murované domy

Bolo vydané stavbené povolenie pre rodinné domy S14, S15, S16, S17 , ktoré budú realizované tradičným spôsobom ako murované.

apríl 2021

Spustená výstavba prvých domov

Hneď po úspešnom stavebnom povolení sa začalo s výstavbou prvých CLT drevodomov typu L - 208 m2 bungalov.

marec 2021

Stavebné povolenie

Bolo vydané stavbené povolenie pre rodinné domy S1, S11, S12, S13

marec 2021

Vydané územné rozhodnutie

Bolo vydané územné rozhodnutie pre rodinné domy na celú lokalitu.

29. júl 2019

Bol vydaný geometrický plán

Dňa 29. júla 2019 bol na projekt Pod lesom vydaný geometrický plán, ktorý je podkladom na vykonávanie všetkých právnych úkonov spojených s užívaním a procesmi stavby.

17. júl 2019

Príprava stavebného pozemku 

Boli začaté zemné stavebné práce na na príprave stavebného pozemku v lokalite Pod lesom.

7. augusta 2019

Inštalácia sieti ukončená

V lokalite Pod lesom boli kompletne dokončené stavebné a inštalačné práce prípojok všetkých inžinierkych sieti.

4. augusta 2019

Stavba komunikácií dokončená 

V lokalite Pod lesom boli kompletne dokončené stavebné práce na prístupových aj účelových cestných a peších komunikáciách.

bottom of page